Elcertifikat och ursprungsgarantier

Ofta krångligt att räkna på intäkterna på din solcellsinstallation

Att räkna på lönsamheten för din nya solcellsinstallation kan tyckas onödigt besvärligt och krånglig. Dels påverkas kalkylen av möjligheten att få det s.k. Statliga investeringsstödet för solceller. Ett investeringsstöd som du söker hos Energimyndigheten (http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-investeringsstod/ ) Detta stöd är av typen ”föst till kvarn”. Idag ligger det på 30% av den totala investeringen (med vissa restriktioner), men det ligger ett förslag på att sänka det till 15%. Vidare får du som solelsproducent även skattereduktioner, som idag ligger på 60öre/såld kWh. Och du kan även få betalt för s.k. elcertifikat och ursprungsgarantier.

Visste du att du får betalt för elcertifikat och ursprungsgarantier för hela din solelsproduktion!

En sak som många missar är möjligheten till att få ersättning för s.k. Elcertifikat och ursprungsgarantier. Denna ersättning varierar efter tillgång och efterfrågan men ligger normalt på ca. 8-15öre per producerad kWh (i februari 2019 låg priset på 18,4 öre) får du alltså på hela din solelsproduktion! Du får alltså betalt även för elcertifikaten för den solel du använder själv. Men för att kunna tillgodoräkna dig detta krävs att din solelsanläggning har en godkänd s.k. ”Elcertifikatmätare”. Du måste även ansöka hos energimyndigheten om rätten att få handla med dina elcertifikat (http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/for-dig-som-privatperson/).

Ursprungsgarantier är mera komplicerade att prissätta då dessa normalt ingår som en del av det elhandelsavtal du tecknar med din elleverantör. Priserna för ursprungsgarantier bestäms av av utbud och efterfrågan och sätts i varje enskild affär. Elleverantörer måste köpa lika många ursprungsgarantier som de säljer de säljer grön el. Priset varier dessutom mellan olika typer av grönel, t.ex. sol, vind och vatten kan kosta olika mycket. Idag brukar man överslagsmässigt räkna på ca. 1öre per såld kWh. Men det är inte ovanligt att du kan få mer, ibland upp till 10öre per såld kWh.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikaten är en del av det s.k. ”Bonus Malus systemet” för grön energi. Elcertifikatsystemet är ett frivilligt marknadsbaserat ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el, dvs. vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Alla nya solelsanläggningar får automatiskt rätt till att handla med elcertifikat i minst 15år, dock längst till år 2045 (enligt rådande Riksdagsbeslut)

Räknesnurra


Ange hur stor anläggning du uppskattar att du får plats med/vill installera. OBS, Ange inte takets storlek.

Vilken taklutning har ditt tak?
45
I vilken riktning är panelerna riktade?
I vilken landsdel kommer solcellerna vara monterade?
Årlig produktionkWh

  Tycker du att detta ser spännande ut kan du få en mera utförlig kalkyl helt gratis via mail från HPSolartech om du fyller i uppgifterna nedan.

  Ditt namn

  Din e-post

  Mobilnummer (Om du vill att en av våra experter kontaktar dig)

  Årsförbrukning i kWh
  Huvudsäkring i amp

  Adress

  Postnummer
  Stad

  Andra funderingar eller frågor

  Jag godkänner HPSolartech AB integritetspolicy. (Oblikatorisk)
  För mer information klicka här; Integritetspolicy & GDPR

  Elcertifikat och ursprungsgarantier

  Ofta krångligt att räkna på intäkterna på din solcellsinstallation

  Att räkna på lönsamheten för din nya solcellsinstallation kan tyckas onödigt besvärligt och krånglig. Dels påverkas kalkylen av möjligheten att få det s.k. Statliga investeringsstödet för solceller. Ett investeringsstöd som du söker hos Energimyndigheten (http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-investeringsstod/ ) Detta stöd är av typen ”föst till kvarn”. Idag ligger det på 30% av den totala investeringen (med vissa restriktioner), men det ligger ett förslag på att sänka det till 15%. Vidare får du som solelsproducent även skattereduktioner, som idag ligger på 60öre/såld kWh. Och du kan även få betalt för s.k. elcertifikat och ursprungsgarantier.

  Visste du att du får betalt för elcertifikat och ursprungsgarantier för hela din solelsproduktion!

  En sak som många missar är möjligheten till att få ersättning för s.k. Elcertifikat och ursprungsgarantier. Denna ersättning varierar efter tillgång och efterfrågan men ligger normalt på ca. 8-15öre per producerad kWh (i februari 2019 låg priset på 18,4 öre) får du alltså på hela din solelsproduktion! Du får alltså betalt även för elcertifikaten för den solel du använder själv. Men för att kunna tillgodoräkna dig detta krävs att din solelsanläggning har en godkänd s.k. ”Elcertifikatmätare”. Du måste även ansöka hos energimyndigheten om rätten att få handla med dina elcertifikat (http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/for-dig-som-privatperson/).

  Ursprungsgarantier är mera komplicerade att prissätta då dessa normalt ingår som en del av det elhandelsavtal du tecknar med din elleverantör. Priserna för ursprungsgarantier bestäms av av utbud och efterfrågan och sätts i varje enskild affär. Elleverantörer måste köpa lika många ursprungsgarantier som de säljer de säljer grön el. Priset varier dessutom mellan olika typer av grönel, t.ex. sol, vind och vatten kan kosta olika mycket. Idag brukar man överslagsmässigt räkna på ca. 1öre per såld kWh. Men det är inte ovanligt att du kan få mer, ibland upp till 10öre per såld kWh.

  Vad är elcertifikat?

  Elcertifikaten är en del av det s.k. ”Bonus Malus systemet” för grön energi. Elcertifikatsystemet är ett frivilligt marknadsbaserat ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el, dvs. vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Alla nya solelsanläggningar får automatiskt rätt till att handla med elcertifikat i minst 15år, dock längst till år 2045 (enligt rådande Riksdagsbeslut)

  Räknesnurra


  Ange hur stor anläggning du uppskattar att du får plats med/vill installera. OBS, Ange inte takets storlek.

  Vilken taklutning har ditt tak?
  45
  I vilken riktning är panelerna riktade?
  I vilken landsdel kommer solcellerna vara monterade?
  Årlig produktionkWh

   Tycker du att detta ser spännande ut kan du få en mera utförlig kalkyl helt gratis via mail från HPSolartech om du fyller i uppgifterna nedan.

   Ditt namn

   Din e-post

   Mobilnummer (Om du vill att en av våra experter kontaktar dig)

   Årsförbrukning i kWh
   Huvudsäkring i amp

   Adress

   Postnummer
   Stad

   Andra funderingar eller frågor

   Jag godkänner HPSolartech AB integritetspolicy. (Oblikatorisk)
   För mer information klicka här; Integritetspolicy & GDPR

   Elcertifikat och handla med el

   Hur fungerar det med Elcertifikat?

   Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. På denna handlas alla elcertifikat på en marknadsplats, en ”börsplats” som heter CESAR. Inom den gemensamma marknaden för Sverige och Norge har man satt målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Sverige har även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030.

   För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer. Som du säkert redan har räknat ut så är det få privata solelsproducenter som som kommer upp i de volymer som krävs för att kunna sälja sina elcertifikat, dvs. 1mW. Därför kommer du som mindre solelsproducent behöva sälja dina certifikat och ursprungsgarantier via en marknadsaktör som aggregerar flera mindre solelsproducenters elcertifikat till större volymer som sedan kan säljas på CESAR. Exempel på aktörer som aggregerar elcertifikat till försäljning är elleverantörer samt företag som specialiserat sig på denna handel, bl.a. Checkwatt (http://www.checkwatt.se) samt Svensk Kraftmäkling, SKM (http://www.skm.se/elcert.php). Notera dock att flera elleverantörer bara handlar med elcertifikat för den el som du levererar till deras nät! Du bör därför försäkra dig om att den partner du väljer för handel med dina elcertifikat även handlar med elcertifikat för den solel du själv använder.

   Vill du veta mer om miljövänlig solel?

    Bra information

    BENGTS VILLABLOG

    För en massa bra information om solceller

    WIKIPEDIA

    Här hittar du webbadress och email till din kommun

    Vad gäller kring beskattning av elcertifikat?

    Som privatperson behöver du inte skatta för dina elcertifikat. Skattemyndigheten förklarar att beroende på vart solcellsanläggningen som ligger till grunden för elcertifikaten sitter ska du ta upp redovisa detta på olika sätt. Om solcellsanläggningen sitter på en näringsfastighet t.ex. en ekonomibyggnad så ska inkomsten från elcertifikatet tas upp som en inkomst i näringsverksamhet. Däremot om solcellerna sitter på en privat fastighet så får du göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor innan det beskattas. Detta avdrag avser uthyrning/försäljning av produkter från en privatbostad . Har man en större försäljning ska man ta upp mellanskillnaden på ruta 7.3 Överskott vid uthyrning av privatbostad i deklarationen.

    Bra länkar:

    www.hpsolartech.se
    www.jagvillhasol.se
    Bengts Nya Villablogg http://bengtsvillablogg.info
    Solcellskollen https://www.solcellskollen.se/hitta-leverantor
    Energimyndigheten http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/
    Skatteverket https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357124.html
    CESAR https://cesar.energimyndigheten.se/default.aspx
    Priser på elcertifikat https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/styrmedel/elcertifikat/
    http://www.skm.se/priceinfo/history/
    Checkwatt http://www.checkwatt.se
    Frågor om bygglov för solceller https://bygglov-solceller.se
    Fler bra tips på vad du bör tänka på när du skall skaffa solceller https://hpsolartech.se/fragor_och_svar/

    Lönar det sig alltid att installera en elcertifikatmätare?

    Det finns inget enkelt svar på denna fråga, ju större din anläggning är desto mer lönsamt blir det förstås. Det råder osäkerhet kring utvecklingen av priset för elcertifikaten. En kraftig utbyggnad av vindkraften tror en del aktörer kommer sätta press på priset genom ett ökad utbud av elcertifikat från vindkraft. Idag är det dock normalt en bra affär att handla med elcertifikat om du har en anläggning som kan producera mer än 10 000kWh/år. I detta exempel med nuvarande prisnivåer på elcertifikat har den extra investeringen i elcertifikatmätare betalt sig efter 3-4år. En dubbelt så stor anläggning naturligtvis på halva denna tid, osv.

    Så här går du tillväga för att få handla med elcertifikat

    Det lättaste är förstås att din leverantör av dina solceller hjälper dig med pappersarbetet och administrationen som krävs för att få handla med dina elcertifikat. En leverantör som erbjuder hjälp med detta är HPSolartech (www.hpsolartech.se)

    • Ansök hos Energimyndigheten om rätt att handla med Elcertifikat (http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/for-dig-som-privatperson/)
    • Energimyndigheten öppnar ett konto på CESAR för dig som privatperson när du blivit tilldelad behörighet, som näringsidkare behöver du själv ansöka om att öppna detta konto (https://cesar.energimyndigheten.se/Lists/PublicPages/AboutElCertificates.aspx). Det kostar ingenting att öppna ett konto för elcertifikat, men Energimyndigheten tar ut en del administrativa avgifter när du handlar med dina elcertifikat.
    • Du tecknar en fullmakt med den part som du vill hantera handeln med dina elcertifikat. Du kan naturligtvis själva hantera denna handel, men då elcertifikat handlas vid relativt få tillfällen varje r och i stora volymer, är det betydligt enklare att betala en mindre avgift och låta någon annan aktör sköta detta åt dig automatiskt.
    • Du kan när som helst logga på ditt CESAR konto för att se hur många inrapporterade elcertifikat du har. OBS! En grundförutsättning för att få betalt för alla dina elcertifikat är att din solelsanläggning har en dedikerad elcertifikatmätare, är ansluten till både elnätet och internet. De flesta solelsanläggningar har någon form av ”app” där du kan se att din anläggning fungerar som den skall och är uppkopplad mot internet.
    • Beroende på vilken partner du valt för handeln med dina elcertifikat får du dina intäkter utbetalda en eller flera gånger per år.

    Räknesnurra


    Ange hur stor anläggning du uppskattar att du får plats med/vill installera. OBS, Ange inte takets storlek.

    Vilken taklutning har ditt tak?
    45
    I vilken riktning är panelerna riktade?
    I vilken landsdel kommer solcellerna vara monterade?
    Årlig produktionkWh

     Tycker du att detta ser spännande ut kan du få en mera utförlig kalkyl helt gratis via mail från HPSolartech om du fyller i uppgifterna nedan.

     Ditt namn

     Din e-post

     Mobilnummer (Om du vill att en av våra experter kontaktar dig)

     Årsförbrukning i kWh
     Huvudsäkring i amp

     Adress

     Postnummer
     Stad

     Andra funderingar eller frågor

     Jag godkänner HPSolartech AB integritetspolicy. (Oblikatorisk)
     För mer information klicka här; Integritetspolicy & GDPR